Par mums

Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība

Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība

Sanākot kopā aktīviem domubiedriem un entuziastiem, kuriem rūp galvassāpju pacientu ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošana, 14. jūnijā 2005. gadā tika nodibināta Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība (LGPB).

Pieteikties

 Mūsu misija - Latvijas Galvassāpju pacientu biedrības misija ir uzlabot galvassāpju pacientu ikdienas dzīvi, mazinot slimības radīto slogu. 

Mērķi

Biedrība misiju īsteno, realizējot biedrības mērķus:

  • veicināt sabiedrības informētību, izglītotību par dažāda veida galvassāpēm, to ietekmi uz indivīda darbaspējām un dzīves kvalitāti, kā arī profilaksi un palīdzības saņemšanas iespējām;
  • apzināt un pētīt sabiedrības galvassāpju, to radītā sloga un dzīves līmeņa kvalitāti ietekmējošos faktorus Latvijas sabiedrībā;
  • rūpēties par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības uzlabošanu galvassāpju slimību diagnostikai, ārstēšanai un profilaksei;
  • vairot izpratni par galvassāpju radītā sloga mazināšanas iespējām galvassāpju pacientiem un viņu tuviniekiem;

 

  • veidot sadarbību ar valsts, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību iestādēm un starptautiskajiem partneriem;
  • veicināt dialogu starp veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, kā arī starp citām profesionāļu grupām galvassāpju profilakses un ārstēšanas jomā;
  • apvienot fiziskās un juridiskās personas biedrības mērķu īstenošanai;
  • piesaistīt finanšu resursus izpētes, informēšanas, izglītošanas, profilakses un ārstniecības pasākumiem galvassāpju jomā.

 

LGPB mērķi šobrīd tiek īstenoti, organizējot regulāras biedru un domubiedru tikšanās, kur ikvienam interesentam paveras iespēja apmeklēt medicīnas nozares speciālistu izglītojošas lekcijas par dažādām ar galvassāpēm saistītām tēmām un galvassāpju ārstēšanas iespējām.

Tikšanās reizēs biedri un domubiedri aktualizē un kopīgiem spēkiem risina sev un citiem galvassāpju pacientiem būtiskus jautājumus.